Maloplošné chránené územia

Na území okresu Bratislava IV sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 3 prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 1 prírodná pamiatka, 4 chránené areály a 1 chránený krajinný prvok.

Devínska hradná skala

Devínska Kobyla

Devínska lesostep

Devínske alúvium Moravy

Fialková dolina

Lesné diely

Pečniansky les

Sihoť

Slovanský ostrov

Štokeravská vápenka

Vápenický potok