Maloplošné chránené územia

Na území okresu Topoľčany sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 4 prírodné rezervácie, 2 prírodné pamiatky a 7 chránených areálov.

Čermiansky močiar

Čertova pec

Dolné lazy

Holé brehy

Hradná dolina

Hrdovická

Kovarská hôrka

Kulháň

Prieľačina

Solčiansky háj

Tesársky park

Tovarnícky park

Vinište

Záhrada