Kovarská hôrka (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Kovarce.

Rozloha: 44.000m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 4,40ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Chránené územie patrí k územiam s ojedinelým zložením vegetácie atlantického charakteru. Hojný výskyt hrdobárky páchnucej (Teucrium scorodonia, na Slovensku len v tejto časti Tribeča). Biocenózy na chudobnom kyslom kremencovom podklade. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Hôrky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.