Kyselka pod Lipkami – Považská Bystrica

Kyselka pod Lipkami – Považská Bystrica

Mineralizovaný prameň je nazývaný aj Kyselka na Pasienku alebo Lipková kyselka (označenie PB16), pretože sa skutočne nachádza uprostred pasienku, na ktorom sa pasú ovce. Nad prameňom sa nachádza malá strieška osadená na kamennom múriku. Okolo prameňa sú vysadené 2 lipy malolisté a osadené lavičky, stôl a ohnisko. Prameň je upravený, výverisko je v betónovej šachte, zakryté betónovými prekladmi. Využíva sa na pitie turistami a lesnými robotníkmi. Najchutnejšia je na jar. Je to slabo mineralizovaná (1.951,64mg/l), hydrouhličitanová, vápenatá, uhličitá voda (obsah CO2 je 2.320mg/l). Od prameňa je pekný výhľad na Bytčiansku kotlinu, Považský hrad a okolité pohoria. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považská Teplá, asi 1,2km od centra obce, na severozápadnom svahu vrchu Veľký Manín (890,6m), v nadmorskej výške 428m. Prístup je z obce okolo starého cintorína a ohrady s koňmi. Asi po 400m nad cintorínom treba odbočiť po poľnej ceste cez pasienok k stromami a krovím zarastenej hati. Nad ňou sa asi 40m prameň nachádza.