Horný prameň v Manínskej tiesňave – Považská Bystrica

Horný prameň v Manínskej tiesňave – Považská Bystrica

Prameň bol odkrytý v rokoch 1964-1965, kedy sa plánovalo zásobovanie Považskej Bystrice z Manínskeho potoka. Pri odkrývaní sa na oboch stranách potoka objavili pramene, ktoré sa od seba výrazne líšili najmä teplotou. Horný prameň je zachytený pre skupinový vodovod, má teplotu okolo 11°C a výdatnosť 60l/s. Ide o puklinový krasový prameň, ktorého stály charakter, veľká výdatnosť a zvýšená teplota potvrdzujú hlbší podzemný kolobeh vôd. Je zdrojom pitnej vody pre Považskú Bystricu. Pre veľmi nízky obsah dusičnanov je voda vhodná aj pre kojencov. Nachádza sa v Považskej Bystrici, mestskej časti Považská Teplá, v dolnej časti Manínskej tiesňavy, napravo od hlavnej cesty, na ľavej strane potoka, v nadmorskej výške 337m.