Dolný prameň v Manínskej tiesňave – Považská Bystrica

Dolný prameň v Manínskej tiesňave – Považská Bystrica

Prameň bol odkrytý v rokoch 1964-1965, kedy sa plánovalo zásobovanie Považskej Bystrice z Manínskeho potoka. Pri odkrývaní sa na oboch stranách potoka objavili pramene, ktoré sa od seba výrazne líšili najmä teplotou. Dolný prameň, pôvodne nazývaný Teplý, má celoročnú teplotu okolo 17-18˚C. Teplota prameňa je spôsobená pravdepodobne zložitými hydrogeologickými pomermi prítomného bradlového pásma a faktom, že voda vyviera z hĺbky niekoľko sto metrov. V tej hĺbke má teplotu až okolo 30˚C, pri vytekaní na povrch sa ochladzuje na približne 18˚C. Voda z prameňa tečie do Manínskeho potoka. V blízkosti prameňa rastú celý rok zelené vodné rastliny. Dolný prameň pramení priamo pri hlavnej ceste v krásnom lese. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považská Teplá, nad chatovou osadou na pravej strane cesty na začiatku Náučného chodníka Manínska tiesňava v Manínskej tiesňave.