Kríž pod kostolom v Bodinej

Kríž pod kostolom v Bodinej

Drevený kríž dal postaviť prečínsky farár Ján Hvorka. Obraz trpiaceho Spasiteľa namaľovaného na plechu zadovážili veriaci z Bodinej v roku 1818 a písomne sa zaviazali kríž udržiavať v dobrom stave. V súčasnosti namiesto plechovej siluety sa na kríži nachádza socha ukrižovaného Ježiša Krista. Kríž sa nachádza na upravenej betónovej ploche v svahu pod rímskokatolíckym Kostolom Panny Márie, Kráľovnej anjelov v strede obce Bodiná.