Krematórium v Záhorskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka Krematórium s areálom vyhlásená v roku 2003. Areál stavieb v štýle povojnovej moderny. Autorom je Ferdinand Milučký. Nachádza sa na ulici Hodonínska 44. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Krematórium. Budova krematória bola postavená v rokoch 1965-1967. Upravovaná bola v rokoch 1998-2000. Má nepravidelný krížový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou.

Polyfunkčná stavba s oplotením. Polyfunkčná stavba s oplotením, administratívna budova, bola postavená v rokoch 1965-1967. Má štvorcový pôdorys, je jednopodlažná.

Urnový háj s prístupovým priestorom. Urnový háj s prístupovým priestorom s nepravidelným pôdorysom bol vybudovaný v rokoch 1965-1967.

Ústredná abstraktná plastika.

Plastika Zblíženie.

Plastika Smútok.

Kolumbárium. Kolumbárium, ktoré sa nachádza v urnovom háji, bolo vybudované v rokoch 1974-1975.

Fontána.

Zvonica.

Leave a Reply