Kostol svätého Štefana, prvomučeníka v Kostoľanoch nad Hornádom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana, prvomučeníka bol postavený pred rokom 1332. Upravovaný bol v roku 1480. Rokoková prestavba z roku 1774, klasicistická z roku 1891. Ďalšie úpravy v rokoch 1929, 1950 a po roku 1990. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom. Z kostola bola odstránená vzácna rokokovo-klasicistická kazateľnica a aj hlavný oltár z roku 1891. Z pôvodného zariadenia kostola sa zachovalo veľmi málo. Nachádza sa na ulici M. Kočanovej na návrší v severovýchodnej časti obce.