Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Kysaku (Starý kostol)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodný kostol bol postavený v románskom slohu v 20.rokoch 13.storočia. Ranogoticky upravený bol v 2.polovici 13.storočia.  Jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol upravovaný v 17.-19.storočí. Pôvodné základné oblúky sa dajú rozoznať už len veľmi ťažko, lebo tieto oblúky nad dverami a oblokmi boli mnohými opravami pozmenené. V roku 1666 jestvoval tento kamenný kostol s oltárom, obrazmi, dvoma striebornými pozlátenými kalichmi, s táckou a jedným zvonom. V 19.storočí bol prebudovaný v neskororománskom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys. Masívna veža je zvonku spevnená diagonálne postavenými nárožnými opornými piliermi a loď z oboch strán opornými piliermi. V stene na východnej strane je pastofórium, ktorého otvor je ostroluký, okolo s prstencovým štvorcovým orámovaním. Na východnom múre svätyne je plastický rovnoramenný kríž. Na osi kostola je ostroluké okno so špaletou. K presbytériu je pripojená sakristia, do ktorej vedie ostroluký jednoduchý portál. Dvere do sakristie sú drevené so značne porušenou plastickou a ornamentálnou maľbou. Sakristia je zaklenutá valenou klenbou, okno segmentovou špaletou. Presbytérium, ktoré je zaklenuté valenou klenbou, bez triumfálneho oblúka prechádza do lode, ktorá je zaklenutá krížovou barokovou klenbou so segmentovými lunetami. Nad oltárom je neskororománske okno so širokou špaletou. Kostol zvonku má hladkú fasádu s maľovaným nárožím, presbytérium s oknom úzkeho výrezu a ostrolukou špaletou. Na veži a na lodi sú oporné pultové piliere. Koncom 17. a začiatkom 18.storočia bola znovu preklenutá loď a upravené okná. Stojí v strede obce.