Kostol svätej Barbory v Hýľove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Barbory postavený v rokoch 1332-1335. Barokovo upravený bol v roku 1783, klasicisticky v roku 1892. Ďalšie úpravy v roku 1983. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v strede obce.