Kostol svätého Ondreja, apoštola v Koši

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol bol postavený v rokoch 1360-1380, opravený bol v rokoch 1409, 1654, 1818 a koncom 18.storočia. V roku 1940 bol postavený nový Kostol svätého Ondreja, apoštola so zmenou orientácie pri pôvodnom kostole, z ktorého ostala veža a gotická svätyňa svätého Ondreja, apoštola, ktoré boli prevezené. Jednopriestorová stavba stojí na Hviezdoslavovej ulici severne od nového kostola pri obecnom úrade. Socha v nej je z roku 1763. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom.

Leave a Reply