Kostol svätého Filipa a Jakuba, apoštolov v Liptovskej Teplej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Filipa a Jakuba, apoštolov z roku 1280. Prestavaný bol koncom 14.storočia a v 15.storočí. V 16.storočí bol upravovaný, priestor lode bol zaklenutý klenbou, bola pristavaná bočná kaplnka a veža. Ďalšie úpravy v 17.storočí, v 2.polovici 18.storočia a v rokoch 1895 a 1923. V interiéri sa nachádzajú gotické fresky a nástenné maľby od J. Hanulu z konca 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, je jednoloďový s predstavanou vežou. Okolo kostola v strede obce stojí obranný múr z konca 17.storočia.