Kostol povýšenia Svätého kríža v Hubovej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Pôvodne neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia svätého Kríža bol postavený v rokoch 1816-1817 na mieste dreveného kostola z roku 1795. Prvýkrát bol vymaľovaný v roku 1825. Upravovaný bol v rokoch 1905, 1946, 1970-1980 a 1987. V roku 1906 bol vyzdobený Jozefom Hanulom. V roku 1993 bol rekonštruovaný hlavný oltár aj sochy a previedla sa maľba kostola. V roku 1995 boli nainštalované vežové hodiny. Je to jednoloďová jednovežová stavba so vstavanou vežou, obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Kostol sa nachádza na vyvýšenine v centre obce.