Kostol reformovanej cirkvi v Čečejovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranogotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1290-1300. Upravovaný bol v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. V interiéri sa nachádzajú stredoveké gotické nástenné maľby. Nachádza sa v strede obce.