Kostol reformovanej cirkvi v Hosťovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1787. Upravovaný bol v rokoch 1818-1819, 1820, 1909, 1935, 1946-1947, 1961, 1968 a 1970. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Nachádza sa v severozápadnej časti obce.