Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky v Košickom Klečenove

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v  rokoch 1851-1854. Upravovaný bol v rokoch 1896 a 1900.

Drevená zvonica.