Kostol povýšenia Svätého kríža vo Valči

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža pochádza zo 14.storočia. Upravovaný renesančne bol na prelome 16. a 17.storočia. V 17.storočí bola pristavaná ďalšia časť. Bol barokovo upravený. Upravovaný bol i po rokoch 1787-1792, 1904 a 1981. Je to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a segmentovým záverom, trojloďová, jednovežová a jednokaplnková. Stojí na cintoríne.