Kostol svätého Bartolomeja, apoštola vo Vrícku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2021. Nachádza sa v centre obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne renesančný rímsko-katolícky Kostol svätého Bartolomeja, apoštola pochádza z 2.polovice 17.storočia. V rokoch 1787-1788 bol rozšírený a neskorobarokovo upravený. Ďalšie úpravy v 20.storočí a v rokoch 2003-2004. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

Zvonica. Murovaná klasicistická zvonica z roku 1819. Upravovaná bola v rokoch 2003-2004. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí severovýchodne od kostola.

Príkostolný cintorín. Príkostolný cintorín zo 17.storočia. Nachádza sa severozápadne od kostola.