Kostol svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa pochádza z roku 1905. Upravovaný bol v roku 1950. Je to jednoloďová jednovežová stavba s transeptom, pôdorysom v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom. Autorom projektu stavby je J. Pfinn, staviteľom S. Zachar. Nachádza sa na ulici Mlynská.