Kríž s korpusom v Kláštore pod Znievom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2007. Socha  Krista na kríži, drevený prícestný kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom, pochádza z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia. Bol vyhotovený v neskorobarokovom ľudovom slohu. Stojí na hlavnej ulici pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Mikuláša, biskupa na ulici A. Moyzesa v Pamiatkovej zóne.