Kostol povýšenia Svätého kríža v Martine

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1772 v rokokovom slohu. Upravovaný bol v roku 1945. Je to jednoloďový kostol s pôdorysom nepravidelného obdĺžnika. Stojí v časti Priekopa na Priekopskej ulici.