Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Martine

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 70.rokoch 13.storočia. Po roku 1433 bol zaklenutý v lodi. V 2.polovici 15.storočia bol rozšírený o dve bočné kaplnky, južnú a severnú. V 16.storočí bol prestavaný. Upravovaný bol v 17.storočí, koncom 18.storočia, v rokoch 1862 a 1945 bol obnovený, v 20.storočí upravený. Kostol s obdĺžnikovým pôdorysom, rovným záverom, jednoloďový, jednovežový a dvojkaplnkový. Zachovala sa gotická klenba, okná a gotická nástenná maľba, ktorá je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, zvyšky plastík a obraz od M. Benku. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí SNP.

Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou pri kostole z 2.polovice 19.storočia. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika.

Príkostolný cintorín.

Zaniknutý kostol.

Zvonica.