Kostol svätého Ladislava v Necpaloch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Ladislava pochádza z 3.tretiny 13.storočia. V období stredoveku bol viac ráz opravovaný, na prelome 14. a 15.storočia. Na prelome 16. a 17.storočia bol renesančne upravený a preklenutý. Upravovaný bol i v 18. a 19.storočí. Je  to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným záverom, jednoloďová, jednovežová a jednokaplnková. V interiéri sa nachádzajú fragmenty vzácnych stredovekých gotických nástenných malieb z konca 14.storočia, ktoré sú od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, vo veži sú umiestnené zvony z rokov 1686 a 1717. Kostol stojí na cintoríne v obci.