Kostol Notre Dame v Trenčíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Pôvodne kláštorný Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie postavený v historizujúco-novorománskom slohu v rokoch 1909-1924. Je to trojloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí na ulici 1.mája západným smerom od Mestskej pamiatkovej rezervácie. V interiéri kostola sa nachádza obraz Krížová cesta a nástenné maľby a obrazy od P. J. Kerna a F. Schuhmachera.

Leave a Reply