Kostol svätého Františka Xaverského v Trenčíne

Pamiatkový objekt NKP Kláštor piaristov vyhlásený v roku 1963. Piaristický Kostol svätého Františka Xaverského, pôvodne jezuitský, renesančný, postavený v rokoch 1653-1657. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom. Je to jednoloďový objekt so šiestimi bočnými kaplnkami a dvoma vežami. Je súčasťou kláštora piaristov. Barokovo bol prestavaný v rokoch 1709-1713 po požiari. Výzdobu kostola tvoria fresky z rokov 1711-1714 od maliara Krištofa Tauscha, žiaka Andrea del Pozzo. Maľby o legende svätého Františka Xaverského  patria k najvýznamnejším dielam slovenského baroka. Stojí v juhozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie na Mierovom námestí 7.

Leave a Reply