Kostol Krista Kráľa v Soli

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Krista Kráľa z konca 15.storočia. Barokovo prestavaný bol v 17.storočí, novogoticky v roku 1884. Ďalšie úpravy v 2.polovici 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s záverom.