Kaštieľ Lieskovec v Podunajských Biskupiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový kaštieľ Lieskovec, Lusthaus, bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Celý komplex lesov pri Podunajských Biskupiciach členili pravouhlé prieseky a na okraji lesa stála horáreň. Okolo roku 1780 dal pri nej arcibiskup Jozef Baťán postaviť jednopodlažný letný kaštieľ, v ktorom sa príležitostne zdržiaval počas svojho pobytu v Biskupiciach. Kaštieľ, pôvodne postavený ako barokový, v 19. a 20.storočí prestavali na nemocnicu. V interiéri je niekoľko miestností s pruskými klenbami, zachovalo sa aj pôvodné zábradlie schodiska a empírový reliéf s troma hlavami. Je to trojpodlažná budova s osemosou fasádou. Na prízemí je členená oknami s pásovou šambránou, nad ktorými je štukový ornament a polkruhová nadokenná rímsa. Kaštieľ sa využíval ako sklad a v súčasnosti chátra. Posledná úprava prebehla po roku 1945. Stojí na Lieskovskej ceste v lesíku Lieskovec.

Leave a Reply