Kaplnka v Klobušiciach – Ilava

Kaplnka v Klobušiciach – Ilava

Jednoduchá prízemná stavba so zvonicou ukončená segmentovým záverom. Strecha je sedlová. Výklenok je chránený prístreškom, ktorý nesú dva stĺpy a nad ním je umiestnená štvorcová zvonica. Zvonica je zakrytá barokovou strechou. Krytina je plechová. Stavba stojí na betónovom základe. Kaplnka sa nachádza na ľavej strane hlavnej cesty z Ilavy, v mestskej časti Klobušice, južne od kaštieľa.