Kaplnka Najsvätejšej Trojice v Ilave

Pamiatkový objekt NKP Škola a kaplnka vyhlásený v roku 1963. Kaplnka Najsvätejšej Trojice je súčasťou budovy cirkevnej školy. Budova bola postavená v rokoch 1841-1844. Upravovaná bola v roku 1959. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým uzáverom presbytéria. Je to jednoloďová, jednopodlažná stavba. Nachádza sa napravo od hlavného vstupu do budovy na ulici Farská 7 v Ilave.