Kalvária v Bojniciach

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa juhozápadne od Bojníc. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1815. Má kruhový pôdorys a centrálnu dispozíciu.

Kalvárska kaplnka I. Prvé zastavenie kalvárie, Pilát odsudzuje Krista. Baroková kaplnka kalvárie bola postavená v rokoch 1810-1815. Upravovaná bola v rokoch 1889 a 1982. Je to prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od kúpaliska Čajka. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2021.

Kalvárska kaplnka II. Druhé zastavenie kalvárie, Vyzliekanie Krista. Baroková kaplnka kalvárie bola postavená v rokoch 1810-1815. Upravovaná bola v rokoch 1889 a 1982. Je to prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od hradu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2021.

Kalvárska kaplnka III. Tretie zastavenie kalvárie, Strtnutie Krista s Pannou Máriou. Baroková kaplnka kalvárie bola postavená v rokoch 1810-1815. Upravovaná bola v rokoch 1889 a 1982. Je to prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od hradu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2021.

Kalvárska kaplnka IV. Štvrté zastavenie kalvárie, 1.pád Krista pod krížom. Baroková kaplnka kalvárie bola postavená v rokoch 1810-1815. Upravovaná bola v rokoch 1889 a 1982. Je to prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od hradu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2021.

Kalvárska kaplnka V. Piate zastavenie kalvárie, Pribíjanie Krista na kríž. Baroková kaplnka kalvárie bola postavená v rokoch 1810-1815. Upravovaná bola v rokoch 1889 a 1982. Je to prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od hradu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2021.

Kalvárska kaplnka VI. Šieste zastavenie kalvárie, Snímanie Krista z kríža. Baroková kaplnka kalvárie bola postavená v rokoch 1810-1815. Upravovaná bola v rokoch 1889 a 1982. Je to prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa západne od hradu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2021.

Leave a Reply