Hradná kaplnka v Bojniciach

Pamiatkový objekt NKP Hrad Bojnice vyhlásený v roku 1963. Hradná Kaplnka svätého Jána Kapi s kryptou sa nachádza v južnej časti predhradia. Postavená bola v barokovom slohu v rokoch 1644-1662 (Filiberto Luchese). Upravená bola v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert). Prevládajúci sloh novogotický. Jednoloďová, jednopodlažná kaplnka s podkrovím a podzemím, s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Výrazná štuková klenba doplnená figurálnou freskou s náboženskými motívmi. Nachádza sa v areáli hradu Bojnice.

Leave a Reply