Kamenný kríž v Oravskej Polhore

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1847. Upravovaná bola v roku 1954. Nachádza sa pred kaplnkou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec s reliéfom. Štvorboký kamenný podstavec s reliéfom Márie Magdalény.

Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista.