Kalvária v Topoľčanoch

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1986. V roku 1853 dal ostrihomský arcibiskup Ján Szitovský povolenie na stavbu Krížovej cesty. Výstavba 14 kaplniek trvala tri roky a 28.9.1856 bola vysvätená. Nachádza sa na ulici Pod Kalváriou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kalvária. Vybudovaná bola v rokoch 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Nachádza sa na juhozápadnom okraji mesta na kalvárskom vrchu.

Kaplnka. Kaplnka pre milodary (pokladnička) postavená v rokoch 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri pôvodnom vstupe.

Kaplnka krížovej cesty I. Novogotická kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Prvý objekt v nástupnej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty II. Novogotická kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Prvý objekt v nástupnej časti v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty III. Novogotická kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Druhý objekt v nástupnej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty IV. Novogotická kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Druhý objekt v nástupnej časti v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty V. Novogotická kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Tretí objekt v strednej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty VI. Novogotická kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Tretí objekt v strednej časti v južnom rade.

Kaplnka. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kaplnka krížovej cesty VII. Novogotická kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Štvrtý objekt v strednej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Novogotická kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Štvrtý objekt v strednej časti v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty IX. Novogotická kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Piaty objekt v strednej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty X. Novogotická kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Piaty objekt v strednej časti v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XI. Novogotická kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Šiesty objekt v západnej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XII. Novogotická kaplnka, 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Šiesty objekt v západnej časti v južnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XIII. Novogotická kaplnka, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Siedmy objekt v západnej časti v severnom rade.

Kaplnka krížovej cesty XIV. Novogotická kaplnka, 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu, z rokov 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Siedmy objekt v západnej časti v južnom rade.

Kaplnka. Kaplnka Piety.

Socha. Ukrižovaný Kristus.

Súsošie. Súsošie Piety.