Kalvária v Starej Turej

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2018. Na rímsko-katolíckom cintoríne na Dráhach bola v rokoch 1862-1863 vybudovaná novogotická kalvária. Bola vybudovaná spolu s kaplnkou na počesť milénia príchodu svätého Cyrila a Metóda do Veľkomoravskej ríše. Zrekonštruovaná bola v roku 2005. Stojí v tieni 100-ročných líp. Má 14 zastavení. Zastavenia krížovej cesty majú podobu pilierika so soklom a rímsou, ktorá nesie stanovú striešku. V čelnej plytkej nike sú osadené liatinové reliéfy. Kalváriu a kaplnku projektoval a staval staroturiansky staviteľ Martin Lisal. Nachádza sa na ulici Hurbanova v západnej časti mesta v lokalite Nad Humnami. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka. Kaplnka Svätého kríža.

Kaplnka krížovej cesty I. Má štvorcový pôdorys. Prvé zastavenie: Pilát odsudzuje Krista. Je to prvá kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty II. Má štvorcový pôdorys. Druhé zastavenie: Kristus berie kríž. Je to prvá kaplnka severne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty III. Má štvorcový pôdorys. Tretie zastavenie: Prvý pád Krista pod krížom. Je to druhá kaplnka severne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty IV. Má štvorcový pôdorys. Štvrté zastavenie: Stretnutie Krista s Pannou Máriou. Je to druhá kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty V. Má štvorcový pôdorys. Piate zastavenie: Šimon pomáha Kristovi. Je to tretia kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty VI. Má štvorcový pôdorys. Šieste zastavenie: Kristus a Veronika. Je to tretia kaplnka severne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty VII. Má štvorcový pôdorys. Siedme zastavenie: Druhý pád Krista pod krížom. Je to štvrtá kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Má štvorcový pôdorys. Ôsme zastavenie: Kristus napomína plačúce ženy. Je to štvrtá kaplnka severne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty IX. Má štvorcový pôdorys. Deviate zastavenie: Tretí pád Krista pod krížom. Je to piata kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty X. Má štvorcový pôdorys. Desiate zastavenie: Vyzliekanie Krista. Je to piata kaplnka severne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty XI. Má štvorcový pôdorys. Jedenáste zastavenie: Pribíjanie Krista na kríž. Je to šiesta kaplnka severne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty XII. Má štvorcový pôdorys. Dvanáste zastavenie: Ukrižovanie Krista. Je to šiesta kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty XIII. Má štvorcový pôdorys. Trináste zastavenie: Snímanie Krista z kríža. Je to siedma kaplnka južne od chodníka.

Kaplnka krížovej cesty XIV. Má štvorcový pôdorys. Štrnáste zastavenie: Ukladanie Krista do hrobu. Je to siedma kaplnka severne od chodníka.

Aleja.

Leave a Reply