Jonášovská kúria v Liptovskom Jáne

Národná kultúrna pamiatka Kúria a sýpka vyhlásená v roku 1991. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kúria. Neskorobaroková stavba bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1967. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Solitér stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Jána Čajaka 130.

Sýpka. Stavba z 2.polovice 18.storočia v štýle ľudového staviteľstva. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Stojí severovýchodne od kúrie.