Javor v Žiline

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Javor cukrový s obvodom kmeňa 333cm, výškou 22m, priemerom koruny 16m a vekom 130 rokov. Strom plní zdravotno-hygienickú funkciu. Exot severoamerického pôvodu a jediný exemplár svojho druhu vyššieho veku v okrese. Je významný z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastie na Sokolovskej ulici.