Javory v Stránskom

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to štyri exempláre javora horského. Prvý strom má obvod kmeňa 273cm, výšku 18m a priemer koruny 9m. Druhý strom má obvod kmeňa 254cm, výšku 19m a priemer koruny 8m. Tretí strom má obvod kmeňa 230cm, výšku 17m a priemer koruny 8m. Štvrtý strom má obvod kmeňa 207cm, výšku 17m a priemer koruny 7m. Všetky stromy majú vek viac ako 120 rokov. Pozoruhodná a esteticky pôsobivá skupina stromov na svahu, ktorá plní pôdoochranársku funkciu. Jej súčasťou je javor s najväčším obvodom kmeňa v okrese. Stromy sú významné z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastú pod cintorínom.