Buky v Belej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre buka lesného rastú v osade Nižné Kamence, Kobrtkovia. Prvý buk má obvod kmeňa 325, výšku 28m a priemer koruny 20m. Druhý buk má obvod kmeňa 370cm, výšku 28m a priemer koruny 22m. Oba stromy majú vek 200 rokov. Plnia pôdoochranársku, biologickú a estetickú funkciu. Sú významné z vedeckého, ekologického a estetického hľadiska.