Hradisko Tupá a Ostrá skala vo Vyšnom Kubíne

Národná kultúrna pamiatka Výšinné hradisko vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Výšinné hradisko I. Praveké výšinné hradisko Tupá skala na kóte 812,0m. Archeologické nálezy na významnom opevnenom hradisku z doby halštatskej. Vnútorná zástavba hradiska bola podobná ako na lokalitách v Poľsku. Tvary a výzdoba nádob sú charakteristické iba pre túto oblasť, oravský typ. Po zrušení hradiska sa obyvatelia púchovskej kultúry v laténskej dobe presťahovali na susednú vyvýšeninu Ostrú skalu.

Výšinné hradisko II. Výšinné hradisko Ostrá skala na kóte 812,0m z obdobia laténu.