Hradisko Šiance v Klátovej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko Šiance bolo vybudované v praveku, v starej železnej dobe (halštatská doba) v období 700 p. n.l. – 400 p. n.l. ľuďmi lužickej kultúry. Nachádza sa na výšinnej polohe Šiance (460,0m) južne od obce nad potokom v severnom pásme Tribeča pod Javorovým vrchom (730,0m). Rozloha 9,35ha. Do hradiska sa vstupovalo tromi bránami a na jeho vnútornej ploche sa našli sídliskové jamy, ohniská a iné. Okrem nálezov keramiky z neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700 p. n.l.) a starej železnej doby sa zistil aj včasnostredoveký materiál z 9. – 10.storočia, ktorý dokazuje neskoršie slovanské osídlenie hradiska.

Leave a Reply