Hradisko Kostrín v Klátovej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Na vrchu Kostrín (390,0m) nad južným okrajom obce sa nachádza praveké hradisko. Na základe nálezov sa jeho vznik datuje do starej železnej doby (halštatská doba) do obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. Má pôdorys nepravidelného kvapkovitého tvaru. Vymedzuje ho dodnes viditeľný val s maximálne zachovalou výškou 5-8m.

Leave a Reply