Cintorínsky kríž s anjelmi v Bobrovci

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1967. Neskoroklasicistické dielo z roku 1851. Upravované bolo v roku 1993. Autorom je J. B. Klemens. Nachádza sa na cintoríne severozápadne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Pieskovcový podstavec s nepravidelným pôdorysom.

Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista.

Socha I. Socha modliaceho sa anjela.

Socha II. Socha anjela s prekríženými rukami.