Čierny hrad

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny gotického hradu sa nachádzajú v lese severozápadne od obce Zlatno na rovnomennom vrchu v nadmorskej výške 573m.

Hrad bol postavený v období 2.polovica 13.storočia až 1.polovica 14.storočia. O hrade sa nezachovali žiadne písomné správy. Spomína sa iba obec pod hradom v roku 1396 ako Zalathna a v roku 1564 ako Szalatna. Jeho zvyšky dnes predstavuje jediná nadzemná časť muriva vysoká približne 3m s okenným otvorom ako pozostatok útočištnej veže. Vznik hradu možno datovať na začiatok 14.storočia, kedy sa v súvislosti s objavmi nových ložísk zlata v Novej Bani rozšírilo jeho ryžovanie po celom Hrušovskom panstve. Takáto činnosť vyžadovala správne centrum, z ktorého by ju bolo možné riadiť a výnosom poskytovať ochranu. Keďže na hrade nebadať neskoršie úpravy ani prestavby, zanikol pravdepodobne ešte v 14.storočí alebo na začiatku 15.storočia.

Podľa zachovaných základov mala stavba na južnej strane vysokú hranolovú útočištnú vežu a pretiahnuté nádvorie z východnej strany ohradené. Na severovýchodnom konci nádvoria bol palác. Okolo celého hradu vedie priekopa a val s hradným múrom. Na severnej strane je vytesaný do skaly. Dnes sú zreteľné valy a priekopy a zachované sú aj stopy po základoch stavieb. Dobre viditeľným murivom je zvyšok po veži na južnej strane hradu.