Platan v Zlatých Moravciach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Platan javorolistý s výškou 24m, obvodom kmeňa 485cm, priemerom koruny 32m a vekom viac ako 150 rokov. Pozoruhodný exemplár s dobrým zdravotným stavom, má nádherný habitus a vysokú sadovnícku hodnotu. Chránený je z biologicko-dendrologických, estetických a krajinotvorných dôvodov. Nachádza sa v centre mesta.

Velčické cery

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Je to 19 exemplárov duba cerového s výškou 18-26m, obvodom kmeňa 234-530cm, priemerom koruny 13-27m a vekom viac ako 350 rokov. Tvoria jednu z najväčších skupín duba cerového na mimolesnom území na Slovensku. Sú chránené z kultúrnych dôvodov. Nachádzajú sa pri obci Velčice v lokalite Danielia obora.

Dub v Hostí

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Dub cerový s výškou 22m, obvodom kmeňa 549cm, priemerom koruny 27m a vekom viac ako 250 rokov. Významný exemplár je chránený z kultúrnych, historických, vedeckých, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Hostie pri miestnom kostole.