Platan v Zlatých Moravciach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Platan javorolistý s výškou 24m, obvodom kmeňa 485cm, priemerom koruny 32m a vekom viac ako 150 rokov. Pozoruhodný exemplár s dobrým zdravotným stavom, má nádherný habitus a vysokú sadovnícku hodnotu. Chránený je z biologicko-dendrologických, estetických a krajinotvorných dôvodov. Nachádza sa v centre mesta.