Bunker pri vodnej elektrárni v Beluši

Bunker pri vodnej elektrárni v Beluši

Vodná elektráreň Ladce je najstaršou prevádzkovanou vodnou elektrárňou na Váhu. V 40.rokoch 20.storočia tu bol pre ochranu jej zamestnancov pred náletmi vybudovaný typizovaný protiletecký kruhový úkryt (Luftschutz Rundbau). Určený bol pre maximálne 30 ukrývaných osôb. Úkryt má jeden vstup, ktorý je ešte chránený betónovým múrom s hrúbkou 60cm a stropom hrúbky 65cm chrániacimi vchod proti tlakovej vlne a trieskam. Núdzový výlez sa nachádza na protiľahlej strane a má rozmery 60×60cm. Zaujímavosťou je, že na objekte sú stále osadené pôvodné dvere a poklop núdzového výlezu. Obvodové múry a strop majú hrúbku 60cm, priečna deliaca stena je hrubá 30cm. Vnútorný priemer úkrytu je 4,4m. Ochranný priestor pred vstupom je vysoký 1,6m a vnútorné úkrytové priestory 2,3m. Úkryt bol vybavený ručným filtro-ventilačným zariadením typu L12, ďalej 23 pevnými lavicami a 4 skladacími lavicami rozmiestnenými po obvode úkrytu a 3 lôžkami umiestnenými nad sebou. Dnes sa už v úkryte nič z tohto vybavenia nezachovalo. Nachádza sa približne 200m od elektrárne na ľavej strane prístupovej cesty z Beluše, miestnej časti Hloža.