Pomník obetiam vojen v Podhorí – Beluša

Pomník obetiam vojen v Podhorí – Beluša

Pomník padlým v 1.svetovej vojne a 2.svetovej vojne. Má tvar kríža, na ktorom je osadená socha ukrižovaného Ježiša Krista. Pod sochou je socha smútiacej ženy s rukami položenými na dvoch kamenných blokoch. Na ľavom bloku je umiestnená tabuľa so 7 menami obetí padlých v 1.svetovej vojne a jedno meno obete z 2.svetovej vojny. Na pravom bloku osadená tabuľa s nápisom: „My sme padli ak zákon boja kázal, vy Boha proste by večný mier doprial a požehnal.“ Pomník je osadený na štyroch betónových schodoch a je chránený kovovým oplotením. Nachádza sa v Beluši, miestnej časti Podhorie na ulici Podhorská oproti Kaplnke Panny Márie, Kráľovnej anjelov.