Zvonica v Zemianskej Závade – Prečín

Zvonica v Zemianskej Závade – Prečín

Zrubová stavba bola postavená v 19.storočí, upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2009. Dvojpodlažná stavba má štvorcový pôdorys, štyri zvukové štvorcové okná a je zakrytá ihlanovou strechou pokrytou šindľom. Vo vrchole strechy je osadený kovový kríž. Nachádza sa v obci Prečín, miestna časť Zemianska Závada v strede obce pod domom p. č. 49.