Zvonica v Ondrašovej

Národná kultúrna pamiatka Zvonica s kaplnkou vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Zvonica. Murovaná klasicistická zvonica s kaplnkou pochádza zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1895. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Solitérna stavba stojí v strede obce.

Vsadený kríž s korpusom.